กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

เพจโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 2 คน

สถิติวันนี้:      20 คน

สถิติเดือนนี้:   427 คน

สถิติปีนี้:        2275 คน

สถิติทั้งหมด: 3115 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

หลุมพอเพียง


ขอบพระคุณสถาบันพี่เลี้ยง@มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ# นำโดย ดร.โกวิทย์ ที่นำโครงการดีๆ #หลุมพอเพียง ...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา18:59:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนวิถีพุทธ


วันพระ...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา18:58:30
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ค่ายวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8


28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เป็นเจ้าภาพกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 บ้านฝางเหนือ จำนวน 15 โรงเรียน มีผู้บริหาร คณะครูและลูกๆนักเรียน ชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน#สนุกสนานผสานการเรียนรู้อย่างลงตัว #ขอขอบพระคุณท...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา18:56:27
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ


โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบคุณท่าน ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผอ.รร.ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6-ชั้น ม.3 ซึ่งนำโดยหัวหน้าวิชาการ/นายสายัณห์ วันนา และคณะคุณครูและลูกๆนักศึ...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา18:52:05
โดย:ผู้ดูแลระบบ

นิเทศ/ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน


19 สิงหาคม 2563 # ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า /ผอ.รร. นำทีมงานคณะครูนาฝายนาโพธิ์นิเทศ/ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนแบบองคาพยพ.. ทุกคนมีส่วนร่วมในการนิเทศกันและกันตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา18:48:50
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันวิทยาศาสตร์


โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอขอบพระคุณ ท่านดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า /ผอ.รร. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันวิทยาศาสตร์” นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นายสายัณห์ วันนาและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓#ลูกๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา18:44:58
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันแม่แห่งชาติ


กิจกรรม “ วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓” ...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา17:58:27
โดย:ผู้ดูแลระบบ

พิธีการลงนามคำรับรอง (MOU)


พิธีการลงนามคำรับรอง (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้ากับครูผู้สอน#นาฝายนาโพธิ์/ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยยึดตาม OKRs (Objective Key&Result)เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์#โดยมีท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับพยาน ได้แก่ ท่านรอง ดร.ศิริกุล ...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา17:57:36
โดย:ผู้ดูแลระบบ

อัตลักษณ์


อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ “อนุรักษ์ผ้าไทย...รวมใจไหว้สวย”......
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา17:56:15
โดย:ผู้ดูแลระบบ

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้


๖ สิงหาคม /ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า#พร้อมกับนายสายัณห์ วันนา/หัวหน้าวิชาการ ได้เยี่ยมให้กำลังใจการคัดกรองนักเรียนตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ของนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ ๑- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ของโรงเรียนบ้านนาฝายน...
เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา17:55:13
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:32:03

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:30:55

กิจกรรมประจำสัปดาห์

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:28:58

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:25:35

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:23:46

รับการนิเทศจากเขตพื้นที่....

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:23:12

การเรียนออนไลน์

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:21:30

คะแนนสอบ O-Net

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:19:55

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ....
เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:45:48

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

โดย:ผู้ดูแลระบบ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ระดับกา...
เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:47:38

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0003 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน admin
14 ก.ย. 2563 เวลา13:03:41
127 0
จำนวนรายการทั้งหมด 1 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0ุ634945324
FB: ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
Line:-


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:07:31
ขอแนะนำ:สายัณห์ วันนา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสายัณห์ วันนา
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:32:04
ขอแนะนำ:มาลิษา วันนา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางมาลิษา วันนา
ครู  ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:33:06
ขอแนะนำ:รักไทย ละทัยนิล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายรักไทย ละทัยนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:34:49
ขอแนะนำ:ประหยัด ละทัยนิล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางประหยัด ละทัยนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:35:28
ขอแนะนำ:บรรจง สมานมิตร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางบรรจง สมานมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา15:00:19
ขอแนะนำ:ภัทรพร มาสุ่ม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางภัทรพร มาสุ่ม

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:44:37
ขอแนะนำ:ทรัพย์ทวี พาสส์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางทรัพย์ทวี พาสส์

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:45:44
ขอแนะนำ:อภิญญา ธุนันทา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

ดร.อภิญญา  ธุนันทา

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:47:29
ขอแนะนำ:สรเทพ แมนเมือง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสรเทพ แมนเมือง
ครู  คศ.2


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:36:47
ขอแนะนำ:กนกวรรณ แก้วดอนหัน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน

ครู คศ.2


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:50:10
ขอแนะนำ:นัสกร มะลาศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายนัสกร มะลาศรีย
ครู คศ.1


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:43:13
ขอแนะนำ:อุไรภรณ์ ป้องปาน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน

ครู คศ.1


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:52:00
ขอแนะนำ:พัชรพล พฤษการณ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายพัชรพล  พฤษการณ์

ครูผู้ช่วย


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:37:33
ขอแนะนำ:รินดา โพธิ์ศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวรินดา โพธิ์ศรี

ครูผู้ช่วย


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา15:01:08
ขอแนะนำ:สุกัญญา ศิลธรรม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุกัญญา  ศิลธรรม

ครูผู้ช่วย


เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา10:44:16
ขอแนะนำ:วัฒนา แสงชาลี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววัฒนา แสงชาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา14:39:31
ขอแนะนำ:แสงทวี ผากอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายแสงทวี  ผากอง
นักการภารโรง


เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา13:54:45

อ่านข่าวทั้งหมด...