กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   706 คน

สถิติปีนี้:        7762 คน

สถิติทั้งหมด: 8602 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา22:22:57

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา22:20:47

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา22:16:42

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:32:03

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:30:55

กิจกรรมประจำสัปดาห์

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:28:58

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:25:35

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:23:46

รับการนิเทศจากเขตพื้นที่....

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:23:12

การเรียนออนไลน์

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:21:30

คะแนนสอบ O-Net

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:19:55

ไวรัสโคโรนาและการดูแลสุขภาพตนเอง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:16:32

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:15:23

ใช้ชีวิตปลอดภัยไร้การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:14:11

ทัศนศึกษา จ.ระยอง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:12:46

กิจกรรมลูกเสือสำรอง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:11:02

อนุรักษ์ผ้าไทย รวมใจไหว้สวย

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:08:58

ผลคะแนน NT

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 14 กันยายน 2563 เวลา14:05:24

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำเวปไซด์ของศูรย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการสึกษาที่ 8(ฝางเหนือ)

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา20:03:26

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา19:56:48

กิจกรรมวันลงแขกเกี่ยวข้าว

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 13 กันยายน 2563 เวลา20:00:37
อ่านข่าวทั้งหมด...