กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    เอกสาร ITA
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    สถานศึกษาปลอดภัย
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      40 คน

สถิติเดือนนี้:   796 คน

สถิติปีนี้:        9279 คน

สถิติทั้งหมด: 20837 คน

 


เอกสาร ITA

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก O4 สารบัญแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O11 รายงานการกำกับ ติดตาม.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O14 คู่มือการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27คําขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27 คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O16 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู64.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O18 แผนการใช้งบประมาณ 2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O19 แผนการใช้งบประมาณ 2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O20 แผนการใช้งบประมาณ 2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O21 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O22 ประกาศโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27แบบฟอร์มคำร้องเพิ่มคุณวุฒิใหม่.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O27แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O29 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O34เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร64.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O35 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O13 คำรับรอง.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O38 แผนปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่