กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    เอกสาร ITA
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    สถานศึกษาปลอดภัย
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      98 คน

สถิติเดือนนี้:   941 คน

สถิติปีนี้:        5672 คน

สถิติทั้งหมด: 17230 คน

วิสัยทัศน์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุง่สู่เทคโนโลยี เด็กเก่งและเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์
 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขในการดำรงชีวิต มีความสามารถทางเทคโนโลยี

ทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ

 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2020-09-13 23:52:31
ที่มา :./administrator-control/img/shield.png