กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA Online
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    เอกสาร ITA
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    สถานศึกษาปลอดภัย
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      97 คน

สถิติเดือนนี้:   940 คน

สถิติปีนี้:        5671 คน

สถิติทั้งหมด: 17229 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า

ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0ุ634945324
FB: ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
Line:-

รักไทย ละทัยนิล

นายรักไทย ละทัยนิล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -

ประหยัด ละทัยนิล

นางประหยัด ละทัยนิล
ตำแห่นง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -

บรรจง สมานมิตร

นางบรรจง สมานมิตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -

ภัทรพร มาสุ่ม

นางภัทรพร มาสุ่ม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทรัพย์ทวี พาสส์

นางทรัพย์ทวี พาสส์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -

สรเทพ แมนเมือง

นายสรเทพ แมนเมือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ

อุไรภรณ์ ป้องปาน

นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

พัชรพล พฤษการณ์

นายพัชรพล  พฤษการณ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา

รินดา โพธิ์ศรี

นางสาวรินดา โพธิ์ศรี

ตำแน่ง: ครู คศ.1

กลุ่มสารการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

สุกัญญา ศิลธรรม

นางสุกัญญา  ศิลธรรม

ตำแน่ง: ครูผู้ช่วย

กลุ่มสารการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ธิดารัตน์ แซ่เจ็ง

นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

พัชมนต์ วุ่นอ่อน

นางสาวพัชมนต์   วุ่นอ่อน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุศรัตน์ สงกาง

นางสาวบุศรัตน์   สงกาง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัฒนา แสงชาลี

นางสาววัฒนา แสงชาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

แสงทวี ผากอง

นายแสงทวี  ผากอง
นักการภารโรง

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...