กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
./img_slideshow/100820231358021827514923-Capture.JPG
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
    E-Service
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    เอกสาร ITA
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    สถานศึกษาปลอดภัย
Breaking News
  Latest News

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      10 คน

สถิติเดือนนี้:   290 คน

สถิติปีนี้:        13421 คน

สถิติทั้งหมด: 40152 คน

 

รักไทย ละทัยนิล
นายรักไทย ละทัยนิลตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -...

ประหยัด ละทัยนิล
นางประหยัด ละทัยนิลตำแห่นง : ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -...

บรรจง สมานมิตร
นางบรรจง สมานมิตรตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -...

ภัทรพร มาสุ่ม
นางภัทรพร มาสุ่ม ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...

ทรัพย์ทวี พาสส์
นางทรัพย์ทวี พาสส์ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : -...

สรเทพ แมนเมือง
นายสรเทพ แมนเมืองตำแหน่ง : ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ...

อุไรภรณ์ ป้องปาน
นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย...

พัชรพล พฤษการณ์
นายพัชรพล  พฤษการณ์ ตำแหน่ง : ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา...

รินดา โพธิ์ศรี
นางสาวรินดา โพธิ์ศรี ตำแน่ง: ครู คศ.1 กลุ่มสารการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ...

ธิดารัตน์ แซ่เจ็ง
นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง ตำแหน่ง : ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์...

พัชมนต์ วุ่นอ่อน
นางสาวพัชมนต์   วุ่นอ่อน ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

บุศรัตน์ สงกาง
นางสาวบุศรัตน์   สงกาง ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

มัลลิกา น้อยเอี้ยง
นางมัลลิกา น้อยเอี้ยง ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย...

อรชนก เพียรคำ
นางสาวอรชนก เพียรคำ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย...

วัฒนา แสงชาลี
นางสาววัฒนา แสงชาลีเจ้าหน้าที่ธุรการ...

แสงทวี ผากอง
นายแสงทวี  ผากองนักการภารโรง...
....