กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
./img_slideshow/100820231358021827514923-Capture.JPG
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
    E-Service
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 
เอกสาร คู่มือ
    กฎหมายทางการศึกษา
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    คณิตคิดในใจTHINKING MATH มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    เอกสาร ITA
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    สถานศึกษาปลอดภัย
Breaking News
  Latest News

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      10 คน

สถิติเดือนนี้:   290 คน

สถิติปีนี้:        13421 คน

สถิติทั้งหมด: 40152 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    นิเทศก์การสอน

ฉบับที่ 10...
    เยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ปร

ฉบับที่ 9...
    กีฬารอบคัดเลือก ระดับเขต

ฉบับที่ 8...
    รับรางวัล“หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง นวัตกรรม” ระดับปร

ฉบับที่ 7...
    วันขึ้นปีใหม่แลวันเด็กแห่งชาติ ปี2566

6...
    โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก

5...
    การนิเทศติดตามหลักสูตร

4...
    ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะ การคิดขั้นสูงทา

...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

...
    ประเมินครูผู้ช่วย

...
    อบรมโครงการตั้งครรภ์ฯ

...
    ประเมินคุณภาพการศึกษา

...
    การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในกา

...
    กิจกรรมวันมาฆบูชา

...
    ประชุมชี้แจงสนามสอบ

...
    ประชุม ZOOM

...
    เตรียมความพร้อมการประเมิน คุณภาพภายนอก ระยะที่

...
    ตรวจ ATK

...
    ใบประกาศ

...
    ขอขอบคุณ

...
    กิจกรรมวันครู

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
    

...
อ่านข่าวทั้งหมด...